A Postcard to Dylan Thomas

  DT-4

  A POSTCARD TO DYLAN THOMAS
  Launch :14th April 2014
  Deadline : 12 noon on 18th July 2014

  To celebrate Dylan Thomas’ centenary year, we are calling upon creatives in Wales to submit creations inspired by Dylan Thomas, with a view to compile both an electronic and physical commemorative picture book of ‘Postcards to Dylan Thomas’, with an official book launch during the Cardiff Design Festival 2014.

  Brief :
  1. We welcome submissions of creative writing, art, and design pieces, from across all creative disciplines, with as big or small a link to Dylan Thomas as the creator wishes.
  2. We cannot accept any original artwork. Please send us a high resolution [300dpi] jpeg or pdf of your creative pieces only
  3. The jpeg/pdfs should be formatted at 150mm x 100mm [postcard size] so as to comply with our publishing intentions
  4. Each submission should be accompanied by
  a] Title of creative piece
  b] [if applicable] short written statement, of approximately 50 words, elaborating on the creative piece’s association with Dylan Thomas
  c] Creator’s name
  d] contact details and/or website address
  5. Maximum of 5 entries per creative
  6. Please list your entries in order of preference (In the event of over subscription not all entries will be published)
  7. creative pieces should be sent to doozie.cc@gmail.com by no later than 12noon on 18th July 2014.

  Lansio : 14eg o Ebrill 2014
  Dyddiad cau : 12o’r gloch canol dydd ar 18fed o Orffennaf 2014

  Er mwyn dathlu blwyddyn canmlwyddiant Dylan Thomas, yr ydym yn galw ar bobl greadigol Cymru i rhannu eu creadigaethau a ysbrydolwyd gan Dylan Thomas, gyda golwg at lunio llyfr llun coffa electronig a ffisegol o ‘Cardiau Post at Dylan Thomas’, gyda lansiad llyfr swyddogol yn ystod Gŵyl Ddylunio Caerdydd 2014.

  Briff :
  1. Rydym yn croesawu ceisiadau o ysgrifennu creadigol, celf, a dylunio, ar draws yr holl ddisgyblaethau creadigol , gyda cysylltiad neu chysyniad creadigol i Dylan Thomas, sydd mor benondedig neu haniaethol a ddymunir y crëwr.
  2. Ni allwn dderbyn unrhyw waith celf gwreiddiol. Anfonwch jpeg neu pdf, cydraniad uchel [ 300dpi ] o’ch darnau creadigol i ni yn unig
  3. Fformatiwch eich ceisiadau gweledol i 150mm x 100mm [sef maint cerdyn post] er mwyn cydymffurfio â’n bwriadau cyhoeddi
  4. Yn cyd-fynd a phob cais, mae angen y canlynol:
  a] Teitl y darn creadigol
  b ] [ os yn berthnasol ] datganiad ysgrifenedig byr , o tua 50 gair , sy’n ymhelaethu ar gysylltiad y darn creadigol gyda Dylan Thomas
  c ] Enw’r Crëwr
  d ] Manylion cyswllt a / neu gyfeiriad gwefan perthnasol
  5. Dim mwy na 5 eitem y person
  6. Rhestrwch yr eitemau i’w gyhoeddi yn nhrefn eich dewis. (Os nad oes digon o le cwtogir ar nifer yr eitemau a gyhoeddir)
  7. Ebostiwch eich darnau creadigol at doozie.cc @ gmail.com, heb fod yn hwyrach na 12o’r gloch canol dydd ar yr 18fed o Orffennaf 2014 .